Prijavite vašu lokaciju

PrijavaObrazac za prijavu brownfield lokacije možete preuzeti ovde, a za prijavu greenfield lokacije možete preuzeti ovde i popunjen obrazac poslati na e-mail: ledo@pirot.rs

Dobrodošli

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je osnovana u okviru Susedskog programa Srbija-Bugarska, a svečano je otvorena 25. septembra 2009. godine.
Projekat je finansiran od strane Evropske Agencije za rekonstrukciju (EAP), a vrednost projekta je 100.000 EUR.
Cilj osnivanja KLER-a jeste podsticaj lokalnog ekonomskog razvoja,pojačan priliv domaćih i stranih investicija i porast životnog standrada stanovnika opštine Pirot.
Svrha postojanja kancelarije je pružanje informacija svim potencijalnim investitorima tj. prvi kontakt sa investitorima u smislu njihovih zahteva i upita, kontaktiranje sa malim i srednjim preduzecima i pružanje neophodnih informacija početnicima u biznisu kao i svim gradjanima i drugim zainteresovanim stranama.

Odlukom o budžetu  Grada Pirota za 2018. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara na ime pomoći privrednim subjektima- preduzetnicima  i mikro i malim privrednim društvima, registrovanim na teritoriji grada Pirota, putem subvenionisanja kamata na kredite poslovnih banaka.
Grad Pirot je potpisao ugovore o poslovnoj saradnji sa Intesa bankom Ad Beograd, Credit Agricole bankom AD Novi Sad i Societe Generale bankom Srbija AD Beograd, preko kojih će sredstva sa subvencionisanom kamatom biti plasirana.
Grad subvenioše kamatne stope na dinarske kredite pod sledećim uslovima
•    Za kredite od 12 meseci sa 6,2% normalne kamatne stope,
•    Za kredite od 24 i 36 meseci sa 6,6% normalne kamatne stope

Krediti se odobravaju bez grejs perioda, a banka može da odobri samo jedan kredit privrednom subjektu sa maksimalnim iznosom do 3.000.000,00 dinara.
Kod banaka koje su ponudom iskazale više kamatne stope od navedenih, razlika između kamatne stope banke i kamatne stope koju subvencioniše Grad ide na teret krajnjeg  korisnika kredita.
Pravo učešća imaju preduzetnici i mikro i mala privredna društva koja imaju sedište i obavljaju registrovanu delatnost na teritoriji grada Pirota, čija delatnost nije zabranbjena javnim pozivom i koji ispunjavaju potrebne uslove za dobijanje kreditnih  sredstava propisanih od strane poslovnih banaka sa kojima Grad ima potpisane ugovore o poslovnoj saradnji.
Za pomoć ne mogu aplicirati poslodavci koji delatnost obavljaju u sledećim sektorima:
1. Primarna poljoprivredna proizvodnja,
2. Trgovina (maloprodaja i veleprodaja),
3. Proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme
4. Organizovanje igara i lutrija na sreću i sličnih delatnosti,
5. Proizvodnja i promet bilo kojih prizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabarnjenim.
Namenjena sredstva mogu se odobriti za kupovinu, izgradnju, dogradnju , adpataciju,kupovinu novih ili polovnih mašina i opreme (ne starijih od 5 god), nabavku softvera, nabavku novih delova, specijalizovanih alata i mašina i druge programe koji vode unapređenju poslovanja na teritoriji grada.
Sve informacije o mogućnostima kreditiranja i potrebnoj dokumentaciji mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Pirota:http://www.pirot.rs/

Javni poziv  je otvoren do trenutka utroška sredstava, a  najkasnije do 31.12.2018. god.

Certifikat

Vodič za investitore

vodic

Srpski >>>

Engleski >>>

Investirajte u Pirot >>>

Certifikat

FILM FRIENDLY LOGO

 

Privredna komora Pirot

PKP Logo

Kale

Strategija

 Strategija održivog razvoja opštine Pirot.
 
Download strategije.

Iz ugla privrede

anketa 005

Preuzmite upitnike:

Upitnik 1

Upitnik 2

Želite da postavite pitanje ili date sugestiju?

Kliknite ovde!!!

Procedure

 Postupak izdavanja odobrenja za izgradnju industrijskog objekta za koji odobrenje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava.

Download postupka.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com