Prijavite vašu lokaciju

PrijavaObrazac za prijavu brownfield lokacije možete preuzeti ovde, a za prijavu greenfield lokacije možete preuzeti ovde i popunjen obrazac poslati na e-mail: ledo@pirot.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

Preduzetništvo u Pirotu ima dugu tradiciju i predstavlja razvojnu šansu za upošljavanje lica koja su u periodu tranzicije i strukturnog prilagođavanja privrede ostala bez posla. Broj aktivnih preduzetnika u oktobru 2018. godine iznosio je 1399 što je nešto više u poređenju sa njihovim brojem od pre godinu dana, tačnije izraženo je povećanje za oko 6%. U 2018. godini zaključno sa oktobrom mesecom osnovano je 205 novih preduzetničkih radnji, te će prema proceni njihov ukupan broj na kraju godine biti na nešto višem nivou nego u prethodnim godinama.

 

Sektorska pripadnost preduzetničkih radnji u Pirotu

 

Sektori Broj Procenat
Trgovina na veliko I malo 347 24,8
Prerađivački sektor 252 18
Ostale uslužne delatnosti 146 10,4
Saobraćaj 131 9,4
Usluge smeštaja I ishrane 109 7,8
Stručne,naučne inovacije I tehničke delatnosti 105 7,5
Građevinarstvo 105 7,5
Ostalo 204 14,6
Ukupno: 1399 100

 

Posmatrajući preduzetničke radnje prema sektorskoj pripadnosti dolazi se do saznanja da sektor trgovine obuhvata najveći broj preduzetnika, potom sledi prerađivački sektor, dok je njihovo učešće u ostalim sektorima znatno manje.

Certifikat

Vodič za investitore

vodic

Srpski >>>

Engleski >>>

Investirajte u Pirot >>>

Certifikat

FILM FRIENDLY LOGO

 

Privredna komora Pirot

PKP Logo

Kale

Strategija

 Strategija održivog razvoja opštine Pirot.
 
Download strategije.

Iz ugla privrede

anketa 005

Preuzmite upitnike:

Upitnik 1

Upitnik 2

Želite da postavite pitanje ili date sugestiju?

Kliknite ovde!!!

Procedure

 Postupak izdavanja odobrenja za izgradnju industrijskog objekta za koji odobrenje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava.

Download postupka.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com