Prijavite vašu lokaciju

PrijavaObrazac za prijavu brownfield lokacije možete preuzeti ovde, a za prijavu greenfield lokacije možete preuzeti ovde i popunjen obrazac poslati na e-mail: ledo@pirot.rs

„Vodovod i kanalizacija“

Vodosnabdevanje se vrši iz četiri izvora:

  • Kavak, kapacitet 70-100 l/s

  • Krupac I, kapacitet 150-1000 l/s

  • Krupac II, kapacitet 40-600 l/s

  • Gradište, kapacitet 105-800 l/s


Sva raspoloživa količina vode prethodno prolazi proces hlorisanja.
JP „Vodovod i kanalizacija“ obezbeđuje uslove za prosečnu mesečnu proizvodnju od 520.000 m³, zahvaljujući vodovodnom sistemu ukupne dužine 121,5 km. Takođe, obezbeđuje zdravom pijaćom vodom oko 50 500 žitelja grada i okolnih sela, pri čemu je 99% grada pokriveno vodovodnim instalacijama, i 12 sela u pirotskoj opštini, sa oko 10 200 stanovnika. Kontrola kvaliteta je stalna, a procenat ispravnosti izoraka vode za piće je visok – preko 97%
Pokrivenost kanalizacionom mrežom na prostoru koji pokriva komunalni sistem je 98%. Ukupna dužina cevovoda je 105 km.

JP „Komunalac“
Osnovano je 1961.godine kao komunalna ustanova. Godine 1978. usklađivanjem sa Zakonom o udruženom radu preraslo je u radnu organizaciju da bi 1989.godine organizovano kao Javno preduzeće odlukom o organizaciji koju je donela SO Pirot.
JP „Komunalac“ se bavi isključivo komunalnom delatnošću-sakupljanjem otpada koji nije opasan. Upravljanje čvrstim otpadom je 98%. Procenat uklanjanja otpada je 100%. Ovom preduzeću je prema odluci Skupštine opštine 2012.godine pripojeno JP „Parking servis“.
Osnovna vizija JP „Komunalac“ je kontinuirano pružanje kvalitetne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoline i osiguranja trajne edukacije svih zaposlenih.

JKP „Regionalna deponija Pirot“
Grad Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad su 08.09.2011. potpisali Međuopštinski sporazum o reginalnoj saradnji po pitanju upravljanja čvrstim komunalnim otpadom. Na osnovu tog sporazuma pomenute opštine su 18.11.2011. zaključile ugovor o osnivanju JKP „Regionalna deponija Pirot“. Ovo preduzeće je osnovano za poslove deponovanja čvrstog komunalnog otpada i upravljanja sekundarnim sirovinama sa teritorija opština osnivača.
Preduzeće preuzima upravljanje nad izgrađenim sistemom za odlaganje čvrstog otpada, u fazi koja omogućava bezbedan rad, potrebnu tehnologiju bezbednog deponovanja komunalnog otpada uz monotoring stanja životne sredine.
Preduzeće raspolaže sa dodeljenom parcelom građevinskog zemljišta na lokaciji „Muntina padina“ koja obuhvala telo deponije površine 113711,07 m² i uži zaštitni pojas površine 71344,10 m².

JKP „Gradska toplana“
Osnovna delatnost je proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom.
Sistem grejanja uključuje stambene objekte, javne ustanove i poslovni prostor. Pokrivenost je 23%. Gorivo je mazut. Redovno se prati aerozagađenje i do sada su svi parametri vrednosti emisije štetnih emanacija bili u dozvoljenim granicama.
Decembra 2011.godine počela je sa radom nova energana JKP Toplana „Senjak“ instalirane snage 27,5 MW.

JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta

Osnovna delatnost ovog javnog preduzeća je izgradnja puteva i ulica i njihova rekonstrukcija na teritoriji opštine Pirot, prostorno planiranje, urbanističko planiranje i uređenje prostora i naselja na teritoriji opštine Pirot, stvaranje uslova za izgradnju, urbanističko, arhitektonsko, građevinsko i ostalo projektovanje, izgradnja i održavanje komunalnih objekata i objekata od opšteg interesa.

Certifikat

Vodič za investitore

vodic

Srpski >>>

Engleski >>>

Investirajte u Pirot >>>

Certifikat

FILM FRIENDLY LOGO

 

Privredna komora Pirot

PKP Logo

Kale

Strategija

 Strategija održivog razvoja opštine Pirot.
 
Download strategije.

Iz ugla privrede

anketa 005

Preuzmite upitnike:

Upitnik 1

Upitnik 2

Želite da postavite pitanje ili date sugestiju?

Kliknite ovde!!!

Procedure

 Postupak izdavanja odobrenja za izgradnju industrijskog objekta za koji odobrenje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava.

Download postupka.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com