Prijavite vašu lokaciju

PrijavaObrazac za prijavu brownfield lokacije možete preuzeti ovde, a za prijavu greenfield lokacije možete preuzeti ovde i popunjen obrazac poslati na e-mail: ledo@pirot.rs

OLAKŠICE GRADSKE UPRAVE PIROT PREMA PRIVREDI

 

I Olakšice Gradske uprave Pirot koje se odnose na poslovnje u okviru Industrijskog parka:

 • Prilikom izgradnje objekata investitor se oslobađa plaćanja naknade za sve akte i upravne radnje u oblasti građevinarstva i urbanizma.

 • Fond za građevinsko zemljište opštine Pirot oslobađa investitore plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.

 • Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ i Javno preduzeće „Toplana“ oslobađaju investitore plaćanja naknada za izdavanje dokumenata u postupku odobrenja za izgradnju objekta i kod priključka objekta na vodovodnu i toplovodnu mrežu.

 • Javno urbanističko preduzeće Pirot oslobađa investitore plaćanja naknada za izdavanje svih planskih dokumenata u vezi izgradnje objekta.

 • Prilikom korišćenja objekta koji su izgrađeni i posluju u granicama industrijskog parka , investitori se oslobađaju plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta kao i plaćanja lokalnih komunalnih taksi propisanih odlukom gradske Skupštine Pirot.

 • Nakon izgradnje objekta u granicama industrijskog parka , investitori će vršiti plaćanje naknade za komunalne usluge Javnog preduzeća „Komunalac“ , JP „Vodovod i kanalizacija“ i JP „Gradska toplana“ i to u visini od 50% od važeće cene za industrijske objekte za period do 5 godina.

 

II Olakšice Gradske uprave Pirot koje se odnose na poslovanje u granicama proširenja Slobodne zone

Pri izgradnji novih objekata Gradska uprava Pirot oslobađa investitore sledećih naknada:

 • Kod Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambenu delatnost, građevinarstvo i inspekcijske poslove i Odeljenja za privredu i finansije grada Pirota:

 1. Naknada za izdavanje dokumentacije u rešavanju tekućih zahteva (iz Programa izrade prostorno planske dokumentacije: urbanističko-tehnički uslovi, urbanistička saglasnost, izdavanje informacija o lokacijskoj dozvoli, obaveštenja, itd.).

 2. naknada za troškove gradske Uprave ( takse za izdavanje lokacijske dozvole, urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole, Rešenja o odobrenja za gradnju i ostale),

 3. naknada za komunalne takse,

 4. naknade za uverenja o pravu preče gradnje.

 • Kod Fonda za građevinsko zemljište:

naknada za uređenje građevinskog zemljišta (u iznosu od 50%)

 • Kod JP Vodovod i kanalizacija i JP Toplana:

1. naknada za izdavanje uslova za priključenje na mrežu,

2. naknada za izdavanje saglasnosti za priključenje na mrežu,

3. naknada za priključenje na mrežu (osim materijalnih troškova).

 

 • Kod JUP-a:

- naknada za izdavanje dokumentacije kod reparcelizacije u rešavanju tekućih zahteva

 

Pri eksploataciji objekta Gradska uprava Pirot oslobađa investitore sledećih naknada:

 

 • Kod Odeljenja za urbanizam,komunalno-stambenu delatnost, građevinarstvo i inspekcijske poslove grada Pirota:

- naknade za komunalne takse

 

 • Kod Fonda za građevinsko zemljište opštine Pirot:

- naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

 

 • Kod JP „Komunalac“, JKP“ Gradska toplana“ i JP“Vodovod i kanalizacija“

- naknada za komunalne usluge ( 50% od važeće cene za industrijske objekte)

Posebne pogodnosti pri eksploataciji objekata i programa u granicama proširenog područja Slobodne zone „Pirot“ neće se naplaćivati od momenta izdavanja upotrebne dozvole za izgrađeni objekat pa do proteka vremena od 5 godina.

 

III Posebne pogodnosti za rad novih korisnika Slobodne zone Pirot

Oslobađaju se svi NOVI proizvodni korisnici na prostoru Slobodne zone plaćanja sledećih poreza:

Kod Odeljenja za privredu i finansije grada Pirota - lokalna poreska administracija:

 • Porez na imovinu oslobađanje 50% poreza na imovinu korisnika u slobodnim zonama

 • Porez na zarade, proizvodnim firmama u Slobodnoj zoni koje uposle 200 i više radnika. (30% dela koji pripada lokalnoj samoupravi).

Posebne pogodnosti proizvodnim korisnicima u granicama područja Slobodne zone „Pirot“ neće se naplaćivati od momenta donošenja ove odluke pa do proteka vremena od 5 godina.

Certifikat

Vodič za investitore

vodic

Srpski >>>

Engleski >>>

Investirajte u Pirot >>>

Certifikat

FILM FRIENDLY LOGO

 

Privredna komora Pirot

PKP Logo

Kale

Strategija

 Strategija održivog razvoja opštine Pirot.
 
Download strategije.

Iz ugla privrede

anketa 005

Preuzmite upitnike:

Upitnik 1

Upitnik 2

Želite da postavite pitanje ili date sugestiju?

Kliknite ovde!!!

Procedure

 Postupak izdavanja odobrenja za izgradnju industrijskog objekta za koji odobrenje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava.

Download postupka.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com