Prijavite vašu lokaciju

PrijavaObrazac za prijavu brownfield lokacije možete preuzeti ovde, a za prijavu greenfield lokacije možete preuzeti ovde i popunjen obrazac poslati na e-mail: ledo@pirot.rs

Formiranje kancelarije za LER - 100.000 EUR

Prekogranična saradnja Bugarska -Srbija CARDS Program 2008-2009
Cilj projekta - Formiranje Zavoda za lokalni ekonomski razvoj opštine i tima, koji bi radio na održivom razvoju kao neophodnoj komponenti rada BLEDP-a i na taj način omogućio bolji kvalitet života i prosperitet za građane stvaranjem povoljne poslovne klime u opštini, privlačenjem investicija, pružanjem edukacije i partnerstva za unapređenje ruralnog razvoja, kao i drugim aktivnostima u domenu LER.

Očekivani rezultati:
    • Formirana i opremljena kancelarija BLEDP;
    • Omogućen BLEDP tim, timski i razvojni duh;
    • Izrađen dokument - Strategija lokalnog ekonomskog razvoja;
    • Kreiran veb sajt;
    • Urađena brošura „Vodič za investitore“;
    • Promotivni materijal i CD;
    • „Potencijali pograničnog regiona“ i „Mogućnosti prekograničnog povezivanja opština Pirot i Montana“,
    • Održane prezentacije i seminari.

U skladu sa kontinuiranim naporima, BLEDP-a očekuje se povećan priliv investicija u opštinu, uz veću stopu ekonomskog razvoja, porast životnog standarda građana, smanjenje stope nezaposlenosti i veće učešće lokalnog stanovništva u razvoju opštine.

 

Izgradnja saobraćajnice u Slobodnoj zoni - 212.000 EUR

Prekogranična saradnja Bugarska -Srbija CARDS Program (2008-2009)  
Osnovni cilj projekta - Uspostavljanje efikasnog prekograničnog modela za podršku poslovanju i stvaranje uslova za unapređenje privredne konkurentnosti u pograničnom regionu kroz zajedničke inicijative razvoja privredne zone u Pirotu, slobodne zone u Pirotu i slobodne zone u Perniku, koja će olakšati pristup srpske i bugarske robe i proizvoda velikim tržištima zemalja EU i Rusije.


Klaster sireva regionalni projekat  - 350.220 EUR

RSEDP 2  (2010-2011)  
Ukupni troškovi ovog projekta su 350.220,23 € od čega 306.862,96 € finansira ERDF

 

Budućnost je u našim rukama, Soft projekat Mladi - 53.720 EUR

Prvi poziv: Prekogranična saradnja Bugarska -Srbija IPA CBC (2011-2012)
Opšti cilj - Uspostavljanje dugotrajne saradnje i jačanje teritorijalne kohezije u cilju unapređenja i diversifikacije privrede. To će se postići tako što će se privrednim subjektima i javnim organima u opštinama Pirot i Montana omogućiti da se međusobno upoznaju i komuniciraju, da bolje razumeju postojeće kapacitete i resurse u regionu i da dodaju vrednost aktivnostima umrežavanja, obezbeđujući održivost lokalnog ekonomiju i kvalitet života.

 

Centar mladih, ZIP Centar - 363.393 EUR

RSEDP 2 (2011-2013)
Poseban zadatak:
    • Osnovati ZiP-Centar Mladih;
    • Zapošljavanje i preduzetništvo;
    • ZiP Centar za mlade kao ključni alat za ekonomski razvoj opštine za podršku zapošljavanju i preduzetništvu u Pirotskom okrugu Srbije;
    • Pružiti podršku u zapošljavanju preduzećima;
    • Omogućiti pokretanje i konkurentnost MMSP i proširiti zapošljavanje u Pirotskom okrugu;
    • Inicijativa za razvoj i obuku, korišćenjem iskustava i lekcija naučenih kroz umrežavanje sa postojećim centrima za poslovnu podršku i inkubatorima u Srbiji i regionu.

 

Igralište Tanasko Rajić - 165.345 EUR

Prvi poziv: Prekogranična saradnja Bugarska -Srbija IPA CBC (2011-2013)
 Opšti ciljevi:
    • Razvoj male sportske infrastrukture u prekograničnom regionu Montana-Pirot.
    • Unapređenje sportske infrastrukture u prekograničnom regionu i stvaranje uslova za decu od 3 do 18 godina da žive aktivnijim i ekološki prihvatljivijim životom;
    • Uspostavljanje dugotrajnog partnerstva između sportskih klubova sa obe strane granice;
    • Prevazilaženje zakonskih prepreka i razvoj korisničkih vodiča za organizaciju prekograničnih i drugih međunarodnih sportskih turnira i događaja.

 

Rekonstrukcija sale Doma kulture - 190.000 EUR

Drugi poziv:Prekogranična saradnja Bugarska -Srbija IPA CBC (2013-2014)
Specifični ciljevi predloga projekta:
    • Modernizacija kulturnih centara u prekograničnom regionu Čupren – Pirot;
    • Unapređenje infrastrukture u vezi sa popularizacijom kulturnog nasleđa kroz radove na izgradnji i renoviranju vodećih društvenih centara;
    • Jačanje kulturnih odnosa među partnerima zahvaljujući zajedničkim aktivnostima i razvoju kulturnih odnosa Čuprena i Pirota, uključujući izradu i distribuciju informativnih materijala, događaja, stvaranje Upravnog odbora i izradu strategije i kalendara za međunarodnu saradnju. Granična kulturna saradnja u periodu 2012-2015.

 

Omladinski stadion - 246.247 EUR

Prvi poziv: Prekogranična saradnja Bugarska - Srbija IPA CBC (2011-2013)  
Opšti cilj projekta je unapređenje prekogranične saradnje kroz modernizaciju društvene infrastrukture u oblasti sporta u Pravecu i Pirotu, u cilju održivog razvoja sporta za ljude svih uzrasta i društvenih grupa.
Specifični ciljevi projekta:
    • Promocija prekogranične saradnje kroz razvoj sportske infrastrukture;
    • Izgradnja atletske staze u Pravecu i otvorenih sportskih terena u Pirotu;
    • Stvaranje uslova za pristup sportskim aktivnostima osobama koje su sa invaliditetom i ugrožene;  
    • Izrada zajedničkog strateškog dokumenta za unapređenje fizičkog vaspitanja i sporta;

 

Nabavka čistilice i cisterne za Komunalac - 200.000 EUR

Drugi poziv: Prekogranična saradnja Bugarska - Srbija IPA CBC (2013-2014)
Ciljevi projekta:
    • Poboljšanje sistema upravljanja otpadom u prekograničnom regionu Montana-Pirot;
    • Unapređenje uklanjanja i sakupljanja otpada u prekograničnom regionu;
    • Izgradnja opštinskih administrativnih kapaciteta i praksi u oblasti upravljanja otpadom;
    • Uspostavljanje operativne mreže za specijalizovano osoblje u administraciji u vezi sa pitanjima upravljanja otpadom i propisima.

 

DRUGI POZIV: PREKOGRANIČNA SARADNJA BUGARSKA -SRBIJA IPA CBC (2013-2014)

Izgradnja pič terena u naselju Prčevac i nabavka klizališta - 220.000 EUR

Ciljevi projekata:
    • Modernizacija i unapređenje postojeće sportske infrastrukture u prekograničnom regionu Montana-Pirot;
    • Unapređenje sportske infrastrukture, komunalnih usluga u prekograničnom regionu i stvaranje uslova da lokalne zajednice, posebno mlade (do 35 godina), budu življe i ekološki prihvatljivije;
    • Uspostavljanje dugotrajnog partnerstva između sportskih klubova sa obe strane granice;
    • Uspostavljanje sistema zajedničkog reagovanja i kooperativnog pristupa u oblasti proaktivnih aktivnosti korišćenjem i privlačenjem lokalnih zajednica da učestvuju u aktivnostima na otvorenom, korišćenjem novih i savremenih objekata.

 

Turizam i Planinarski dom u Dojkincima - 208.638 EUR

Drugi poziv: Prekogranična saradnja Bugarska -Srbija IPA CBC (2014-2015)
Opšti cilj:
Poboljšati društvenu infrastrukturu u Varšečko-Pirotskom regionu u oblasti obrazovanja, bavljenja sportom i ojačati teritorijalnu koheziju regiona prekogranične saradnje, njegovu konkurentnost i održivost njegovog razvoja.

Specifični ciljevi:
    • Prekogranična saradnja kao osnov održivog razvoja;
    • Izgraditi biciklističku stazu i postaviti klizalište kao mesta za bavljenje sportom za minimalno 600 mladih u Varšecu.
    • Rekonstruisati postojeću zgradu u Pirotu da bude omladinski centar za planinarenje od najmanje 500 mladih;
    • Sprovesti istraživanje potencijala regionalnog razvoja;
    • Formiranje foruma i filma za promociju regiona.
    • Biciklizam, klizanje i planinarenje; koji su savremeni alati za očuvanje ugrožene životne sredine;
    • Bolji kvalitet života i prevencija zdravstvenih problema.

 

Rekonstrukcija škole u Gnjilanu - 100.000 EUR

Drugi poziv: Prekogranična saradnja Bugarska -Srbija IPA CBC (2015-2016)
Glavni cilj projekta - postizanje održivog razvoja kroz ulaganje u obrazovne ustanove u prekograničnom regionu.

Poseban zadatak:
    • Modernizacija i obnova obrazovnih ustanova u prekograničnom regionu Montana-Pirot;
    • Unapređenje infrastrukture obrazovnih institucija;
    • Jačanje obrazovnih odnosa kroz razmenu stručnog znanja i strateško planiranje u prekograničnom regionu;
    • Obezbeđivanje bolje obrazovne baze i poboljšanje uslova obrazovanja za socijalno ugroženu decu i etnički diferenciranu od ruralnih područja u prekograničnom regionu.

 

Plan detaljne regulacije za Logistički centar - 16.400 EUR

EUPRO PLUS (2018 - 2020)
Specifični cilj:
    • Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja;
    • Smanjenje nezaposlenosti;
    • Izgradnja infrastrukture.

Projekat - Poslovna infrastruktura - deo logističkog centra Pirot, koji je namenjen za opremanje zemljišta za nove magacine, fabrike i druge poslovne objekte, što će stvoriti pozitivnu poslovnu klimu za privlačenje stranih i domaćih investicija. Projekat - Logistički centar Pirot omogućiće korisnicima brz prenos robe sa železnice na kamione i obrnuto, povezivanje sa drugim intermodalnim čvorovima jugoistočne Evrope i sveta.

 

Rekonstrukcija tvrđave Kale - 406.000 EUR

Prvi poziv Interreg IPA Prekograničnog Programa Bugarska - Srbija  (2016-2019)
Opšti cilj:
    • Konzervacija, Revitalizacija i izložbene postavke rane hrišćanske bazilike i srednjovekovne tvrđave u prekograničnom regionu;
    • Unapređenje turističke atraktivnosti prekograničnog regiona Bugarska - Srbija kroz aktivnosti na zaštiti, konzervaciji - restauraciji, očuvanju i izlaganju ranohrišćanske bazilike, Castra ad Montenezium i grada Momčilo - Kale.
    • Razvijanje atraktivne turističke destinacije, koja pruža zanimljive istorijske činjenice o ovom području, arhitekturi i religiji u antici na ovim zemljama.
    • Zaštita i revitalizacija ovih istorijskih turističkih mesta i bolja zaštita i ekspozicija u cilju privlačenja većeg broja turista i posetilaca.

 

Adrenalin park - 301.000 EUR

Prvi poziv Interreg IPA Prekograničnog Programa Bugarska -Srbija (2016-2018)  
Specifični ciljevi:
    • Rekreativne i sportske lokacije kao turistički potencijal regiona;
    • Poboljšanje turističke privlačnosti Pirota i Varšeca i novi pristup u promociji turističke ponude.
    • Izgradnja novih turističkih lokaliteta kao dodatne turističke ponude u dva grada i unapređenje prekogranične turističke promocije aktivnog turizma.

 

Uređenje platoa ispred Planinarskog doma u Dojkincima - 159.945 EUR

Prvi poziv Interreg IPA Prekograničnog Programa Bugarska - Srbija (2016-2018)
Svojim aktivnostima – osnivanjem centra za očuvanje biodiverziteta ribljih vrsta i izgradnjom edukativnog kampa o zaštiti biodiverziteta i rečnih vrsta „EKO PLANINSKI KAMP“ – ovaj projekat je snažno vezan za postizanje specifičnog cilja programa:
    • Zajedničke prekogranične inicijative za stvaranje ekološki zdravog regiona;
    • Promovisanje i unapređenje korišćenja zajedničkih prirodnih resursa, kao i stimulisanje zaštite prirode u programskom području, kroz zajedničke inicijative preko granice;
    • Rezultati projekta će biti realizovani, i biće lako identifikovati zajedničke i konkretne akcije u pograničnom regionu. Doprinosi se vide u stvaranju sinergijskih efekata u zaštiti životne sredine i upravljanju resursima.

 

Nabavka opreme za porodilište - 258.921 EUR

Prvi poziv Interreg IPA Prekograničnog Programa Bugarska -Srbija (2016-2018)
U ovom projektu je bila nabavljena medicinska oprema za bolnicu, omogućena je edukacija i obuka mladih roditelja i mladih lekara u skladu sa trendovima EU.

Ciljevi projekta:
    • Sprečavanje demografskog kolapsa u prekograničnom regionu Montana-Pirot;    
    • Podrška razvoju atraktivnog okruženja za napredovanje mladih u pograničnom regionu;
    • Promovisanje preduzetništva među mladima putem kontinuirane obuke i kurseva zasnovanih na veštinama;
    • Poboljšanje pristupa informacijama u oblasti razvoja karijere u prekograničnom regionu.

 

Plan detaljne regulacije za Logistički centar - 16.400 EUR

EUPROPLUS (2018 - 2020)  
Projekat - Poslovna infrastruktura - deo logističkog centra Pirot koji je namenjen za opremanje zemljišta za nove magacine, fabrike i druge poslovne objekte, što će stvoriti pozitivnu poslovnu klimu za privlačenje stranih i domaćih investicija.

Projekat - Logistički centar Pirot omogućiće korisnicima brz prenos robe sa železnice na kamione i obrnuto, povezivanje sa drugim intermodalnim čvorovima jugoistočne Evrope i Sveta.

Opšti cilj:
Predviđa infrastrukturno opremanje zemljišta, koje će doprineti stvaranju novih investicionih i poslovnih objekata.

Specifični cilj:
Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, smanjenje nezaposlenosti, izgradnja infrastrukture.

 

Teren sa veštačkom travom  - 423.104 EUR

Prvi poziv Interreg IPA Prekograničnog Programa Bugarska -Srbija (2020-2022)
Ciljevi projekta:
    • Sportske aktivnosti za mlade u prekograničnom regionu;
    • Stvaranje/renoviranje infrastrukturnih sportskih objekata za napredovanje i obuku mladih u obe opštine i obezbeđivanje načina za njihovo aktivno uključivanje u društveni život;
    • Unapređenje fizičkog i mentalnog zdravlja mladih kroz sport, razvijanje njihove (i njihovih roditelja) svesti o pogodnostima sporta;
    • Uspostavljanje konstruktivnog dijaloga među mladima iz CBC regiona; a sve to rezultira većom teritorijalnom i socijalnom kohezijom između Montane i Pirota.

Projektne aktivnosti:
    • Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata (veštačko ozelenjivanje igrališta u Pirotu) i modernizacija stadiona u selu Nikolovo;
    • Obezbeđenje većeg broja parking mesta;
    • Obezbeđenje većeg kapaciteta tribina;
    • Pravilno odvajanje svlačionica;
    • Podizanje ukupnog kapaciteta objekta, za privlačenje mladih i posetilaca;
    • Održavanje seminara za roditelje o pogodnostima sporta, sedmodnevni događaji za sticanje veština i razmenu iskustava među mladima u prekograničnom regionu;
    • Izrada strategije za razvoj sporta u prekograničnom regionu, razvoj i održavanje inovativne veb stranice.

 

Korak napred, Žensko Preduzetništvo - 4.560 USD

Swiss PRO 2021
Ovaj projekat je fokusiran na dva segmenta:
Ekonomsko osnaživanje nezaposlenih žena, početnika u biznisu, ali i preduzetnica koje su započele svoj posao prethodnih godina (u poslednje 1-3 godine).

Nakon kreiranja baze potencijalnih učesnika u projektu, organizovane su stručne obuke u periodu april-jun 2021. godine, koje je pohađalo 45 polaznika.

U cilju podrške ekonomskom osnaživanju žena u Pirotu, napravljen je promo video „Korak napred“, kao i promotivni materijali (posteri, leci, baneri, objavljeni javni poziv), kako bi se informisala ciljna grupa i lokalna zajednica o planiranim aktivnostima i ciljevima projekta.

 

Socijalna zaštita, Centar za pomoć i podršku porodicama, Socijalne usluge -  11.783 USD

Swiss Pro (2021-2022)
Opšti cilj projekta - uvođenje savetodavno-terapijskog i socioedukativnog programa u cilju pružanja usluga porodicama sa decom, da bi se ublažile posledice kovida 19.

Specifični cilj - pružanje pomoći i podrške trenutnim korisnicima Centra
za socijalni rad, ali i svim potencijalnim korisnicima ili porodicama kojima će biti potreban neki oblik stručne pomoći.

 

Zatvorena pijaca-sajamski prostor  - 157.142 USD

EUPROPLUS (2022 -2023)
Opšti cilj:
Adaptacija zgrade u vlasništvu Grada Pirota u multifunkcionalni objekat za kulturne, društvene i poslovne događaje.

Lista EU projekata

Certifikat

Vodič za investitore

vodic

Srpski >>>

Engleski >>>

Investirajte u Pirot >>>

Certifikat

FILM FRIENDLY LOGO

 

Privredna komora Pirot

PKP Logo

Kale

Strategija

 Strategija održivog razvoja opštine Pirot.
 
Download strategije.

Iz ugla privrede

anketa 005

Preuzmite upitnike:

Upitnik 1

Upitnik 2

Želite da postavite pitanje ili date sugestiju?

Kliknite ovde!!!

Procedure

 Postupak izdavanja odobrenja za izgradnju industrijskog objekta za koji odobrenje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava.

Download postupka.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com