Prijavite vašu lokaciju

PrijavaObrazac za prijavu brownfield lokacije možete preuzeti ovde, a za prijavu greenfield lokacije možete preuzeti ovde i popunjen obrazac poslati na e-mail: ledo@pirot.rs

Nadležnosti i funkcije Kancelarije za lokalni ekonomski razvoј

 

Marketing

 • Priprema, inoviranje i distribucija promotivnih materijala
 • Organizacija promotivnih manifestacija
 • Učešće na sajmovima i privrednim izložbama
 • Organizacija i/ili učešće u informativnim kampanjama o važnosti direktnih stranih investicija i promociji poslovnog koncepta koji se odražava na lokalnu zajednicu
 • Predstavljanje lokalne samouprave na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou, u aktivnostima vezanim za LER.

 

Održavanje postojećih, privlačenje novih i širenje lokalnih poslovnih aktivnosti

 • Stalni kontakt sa predstavnicima investitora (domaćih i stranih)
 • Sistematski pristup u odnosima sa potencijalnim investitorima
 • Organizacija obilazaka privrednih potencijala, za potencijalne investitore.

 

Kontakti i direktna podrška lokalnoj poslovnoj zajednici

 • Dnevni kontakti sa lokalnim preduzetnicima, organizacija istraživanja u cilju unapređenja njihovih poslovnih sposobnosti
 • Procena i vrednovanje mogućnosti za jačanje kapaciteta instrumenata podrške LER
 • Pružanje pravne i tehničke podrške, davanje saveta i blagovremeno pružanje informacija
 • Kreiranje trening programa za početnike u biznisu i poslovna udruženja
 • Organizacija treninga za MSP i preduzetnike u oblasti pisanja projekata i pripreme dokumentacije za kreditne zahteve
 • Pružanje pomoći lokalnim preduzetnicima u registraciji i preregirstraciji
 • Promovisanje koncepta preduzetništva i javno - privatnih partnerstava
 • Podrška procesu strateškog planiranja
 • Dnevna komunikacija sa Savetom za strateško planiranje
 • Praćenje aktivnosti i sastanaka Saveta
 • Nadzor nad realizacijom projekata proisteklih iz Strateškog plana za LER.

 

Podsticaj finansiranja

 • Kontakti sa poslovnim bankama koje imaju filijalu u opštini u cilju korišćenja podataka sa finansijskog tržišta i adekvatnog informisanja predstavnika lokalne poslovne zajednice
 • Identifikacija trenutnih finansijskih kapaciteta i preporuka najpovoljnijih finansijskih paketa usluga i kredita, korisnicima usluga Kancelarije za LER
 • Priprema preporuka za kreiranje lokalnih mikrofinansijskih i garantnih šema.

 

Unapređenje radne snage

 • Saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) – opštinskom filijalom
 • Priprema i realizacija edukativnih programa za instruktore i konsultante u oblasti LER i preduzetništva
 • Priprema baze podataka raspoložive radne snage na području opštine
 • Priprema obuka i prekvalifikacija u skladu sa potrebama investitora
 • Pružanje informacija nezaposlenima u vezi mogućnosti za pokretanje sopstvenog biznisa, potrebama investitora i programima samozapošljavanja.

 

Priprema i nadzor u realizaciji projekata od značaja za LER

 • Analiza uslova na tržištu i mogućnosti za pokretanje novih razvojnih projekata
 • Kontakti sa međunarodnim organizacijama i donatorima
 • Istraživanje mogućnosti za finasiranje razvojnih programa
 • Priprema, upravljanje i realizacija razvojnih projekata.

 

Savetodavna funkcija - Predlaže Skupštini i Gradonačelniku

 • Stimulativne mere za otvaranje novih MSP i privlačenje stranih investicija
 • Regulative (pravilnici, naredbe i uputstva) u oblasti ekonomskog razvoja
 • Mere za poboljšanje sopstvenih izvora prihoda
 • Poboljšanje radne sposobnosti i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i ugrožene grupe
 • Povećanje stope zaposlenosti i smanjenje siromaštva
 • Poboljšanje inspekcijskih procedura koje utiču na ekonomski razvoj
 • Pruža mišljenja za usvajanje i sprovođenje Lokalnih investicionih programa
 • Podnosi inicijative za pripremanje i modifikovanje opštinskih planova i uspostavljanje industrijskih i tehnoloških zona i poslovnih inkubatora.

 

Održava i unapređuje odnose sa centralnim institucijama odgovornim za ekonomski razvoj

 • Radi sa nadležnim republičkim organima i institucijama
 • Sarađuje sa regionalnim trgovinskim komorama, lokalnim/regionalnim institucijama nadležnim za ekonomski razvoj, poslovnim udruženjima i civilnim sektorom
 • Predlaže socijalne programe i programe za zapošljavanje mladih u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje
 • Zarad poboljšanja pristupa poslovnim informacijama, u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku, Republičkim geodetskim zavodom i drugim telima i organizacijama, uspostavlja i održava objedinjeni informacioni sistem sa statističkim podacima i informacijama od značaja za poslovanje, ekonomski razvoj i smanjenje nezaposlenosti
 • Radi sa drugim gradovima i opštinama, razmenjuje najbolje prakse i preduzima aktivnosti za usklađivanje razvojnih mera sa drugim opštinama.

 

Stvaranje i održavanje baze podataka

 • Priprema baze podataka o raspoloživom stručnom osoblju
 • Baza podataka o lokalnim kompanijama
 • Baza podataka o novim i postojećim domaćim i stranim investitorima
 • Baza podataka o mogućnostima za privatizaciju
 • Baza podataka o slobodnom opštinskom vlasništvu, zemljištu pogodnom za izgradnju industrijskih postrojenja

Certifikat

Vodič za investitore

vodic

Srpski >>>

Engleski >>>

Investirajte u Pirot >>>

Certifikat

FILM FRIENDLY LOGO

 

Privredna komora Pirot

PKP Logo

Kale

Strategija

 Strategija održivog razvoja opštine Pirot.
 
Download strategije.

Iz ugla privrede

anketa 005

Preuzmite upitnike:

Upitnik 1

Upitnik 2

Želite da postavite pitanje ili date sugestiju?

Kliknite ovde!!!

Procedure

 Postupak izdavanja odobrenja za izgradnju industrijskog objekta za koji odobrenje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava.

Download postupka.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com